ACCESSORIES
ADVANCED SERIES
GENERAL
ONE-PAGE FLYERS
ORIGINAL SERIES
SANIFLO SERIES
HIGH PRESSURE PUMP
Kinh Doanh
My status
Kỹ Thuật
>> ADVANCED SERIES

P100_Plastic

Half Inch Pumps

P100_Plastic

WETTED PARTS
K = PVDF
P = POLYPROPYLENE
CENTER SECTION
PP = POLYPROPYLENEAIR
VALVE
P = POLYPROPYLENE
DIAPHRAGMS
BN = BUNA-N (Red Dot)
FG = SANIFLEX™ (Cream)
PU = POLYURETHANE (Clear)
TF = TEFLON® PTFE (White)
VT = VITON® (Silver or White Dot)
WF = WIL-FLEX™ (Orange)
VALVE BALL
BN = BUNA-N (Red Dot)
FG = SANIFLEX™ (Cream)
PU = POLYURETHANE (Brown)
TF = TEFLON® PTFE (White)
VT = VITON® (Silver or White Dot)
WF = WIL-FLEX™ (Orange)
VALVE SEAT
K = PVDF
P = POLYPROPYLENE
VALVE SEAT O-RING
BN = BUNA-N
PU = POLYURETHANE
TV = TEFLON® ENCAP. VITON®
WF = WIL-FLEX™
FG = SANIFLEX™

SẢN PHẨM KHÁC
Wilden Px1510 76 Mm 3 Advanced Metal Pump
Wilden Px800 51 Mm 2 Advanced Metal Pump
Wilden Px400 38 Mm 1 1 2 Advanced Metal Pump
Wilden Px200 25 Mm 1 Advanced Metal Pump
Two Inch Pumps
Three Inch Pumps
One Inch Pumps
One And One Half Inch Pumps
XÍ NGHIỆP TƯ DOANH ĐẠI NAM
Địa chỉ: 300 Quốc Lộ 1, Phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3824588 - 3810572 - 3824988
Fax: 0251 3825319
Email: danaco@wildenpumps.com.vn
Đang online: 3
Tổng lượt truy cập: 26245
Copyright © 2022 Danaco
All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN